Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai:

1.1 Szolgáltató adatai

SPIRIT.HU Kft.

e-mail: info@spirit.hu
levelezési cím: 8200 Veszprém, Csikász Imre u. 2.C 1/3
bank számlaszám (HUF) : ERSTE Bank, 11600006-00000000-46521491
bank számlaszám (IBAN): HU45116000060000000046521491
SWIFT code: GIBAHUHB
Bankintézet neve: Erste Bank Hungary NYRT.
Bank címe: 1138, Budapest, Népfürdo u. 24-26, HUNGARY
adószám: 23161395-2-19 közösségi adószám: HU23161395
Tel: 20-3832099

 

1.2 A Vásárló:  Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító: A SPIRIT.HU Kft. által megbízott szállítmányozó cég (DPD futárszolgálat).

1.4 A Szolgáltató: A SPIRIT.HU Kft., vagy jogutódja, amely a www.spirit.hu webáruházat (továbbiakban: Webshop) üzemelteti és ezen keresztül kereskedelmi tevékenységet folytat.

2. Webshop Szerződési Feltételek célja, közzététele és hatálya: A SPIRIT.HU Kft. az ÁSZF-et – jogszabályi kötelezettségén túl - azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A jelen ÁSZF a SPIRIT.HU Kft., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele:

Az ÁSZF-et a SPIRIT.HU Kft. a Webshop honlapján hozza nyilvánosságra és annak esetleges módosítását is ott teszi közzé, amivel tájékoztatja a Webshop vásárlóit, látogatóit. A SPIRIT.HU Kft.fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítások a közzétételkor lépnek hatályba. Az ÁSZF a Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

2.2 Az ÁSZF hatálya: Az ÁSZF akkor hatályosul a Vásárlóra vonatkozóan amikor a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

3. A Webshop-szolgáltatás: A SPIRIT.HU Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

3.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya: A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A SPIRIT.HU Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

4. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása:

4.1 Általános jellemzők: A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A SPIRIT.HU Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Megendelés módosítása, törlése: A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek: A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással A SPIRIT.HU Kft.számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A SPIRIT.HU Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási módok:

-Futárszolgálat utánvét: Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költségeket. Szállítási határidő 5 munkanap, amennyiben a megrendelt áru A SPIRIT.HU Kft. raktárában rendelkezésre áll. Ellenkező esetben a beszerzéstől számított 5 munkanap.

-Futárszolgálat előre utalás: Előre utalás esetén – amely tartalmazza a szállítás díját is - a Vevő a szállítónak nem fizet. Ha A SPIRIT.HU Kft. a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíteni, telefonon (e-mailen) egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

4.5 Sikertelen kézbesítés: A Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést A SPIRIT.HU Kft. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei: A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik.

A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról A SPIRIT.HU Kft.videofelvételt készíthet.

A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.